!!! MÁME NOVÉ STRÁNKY - MAXIVRAKOVISTE.CZ !!!

Vrakoviště Auto Global Brno - prodej náhradních dílů

V Ý K U P    A    L I K V I D A C E

A U T O V R A K Ů

 Patříme mezi akreditované subjekty s certifikátem k ekologické likvidaci motorových  vozidel  

Zajistíme Vám likvidaci Vašeho starého, nepojízdného, nebo havarovaného vozu.

Vystavíme Vám doklad potřebný pro dopravní inspektorát. který je nutný k vyřazení Vašeho auta z registru vozidel.

DOKLADY NUTNÉ PŘI PŘEDÁNÍ AUTOVRAKU K LIKVIDACI - SOUKROMÁ OSOBA / PODNIKATELSKÝ  SUBJEKT :

*  občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti / OSVČ živnostenský list, nebo stat. zástupce platný výpis OR

*  originál technického průkazu vozidla (OTP))

*  plnou moc vystavenou vlastníkem (provozovatelem) autovraku v případě, pokud má dojít k převzetí od osoby, která není    vlastníkem (provozovatelem)

*  rozhodnutí o dědickém řízení, pokud došlo k úmrtí vlastníka nebo provozovatele vozidla

Po převzetí autovraku je dodavateli dle příslušného zákona písemně vystaveno

"POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ AUTOVRAKU DO PROVOZOVNY URČENÉ KE SBĚRU AUTOVRAKŮ"

Toto je nutným dokladem pro vyřazení automobilu z registru motorových vozidel odboru dopravy.

 

Ekologická likvidace autovrakůEkologická likvidace autovraků

 

01   02

 

<< hlavní stránka >>